Med hjälp av vår kompetenta personal och moderna produktionsanläggning kan vi erbjuda kundanpassade produktionstjänster inom specialmaskiner. Vår maskinpark har en gedigen kapacitet och tillsammans med en spetskompetens hos den som handhar maskinerna kan vi erbjuda produkter med en hög kvalitet och precision.  

Vad innebär specialmaskiner?  

När man tillverkar en specialmaskin innebär det att man skapa en unik maskin eller anpassade versioner av befintliga maskin för att uppfylla specifika krav eller behov hos en kund. Tillverkning av specialmaskiner är en komplex och tidkrävande process, men resultatet är en unik maskin som uppfyller kundens specifika krav och behov. Detta kan hjälpa kunden att förbättra sin produktivitet, minska kostnader och öka säkerheten. 

Behov för denna typ av maskiner kan finnas hos en mängd olika industrier, inklusive tillverkning, förpackning, logistik och energi. Vi har haft förmånen att bygga specialmaskiner till många av våra kunder och på så sätt kunnat bidra till deras verksamhet och lönsamhet.  

Varför specialmaskiner? 

Processen för att tillverka en specialmaskin börjar med att identifiera kundens specifika krav och behov. Detta kan innebära att man tar reda på vad maskinen ska göra, vilken kapacitet den behöver ha och vilka säkerhetskrav som finns och behöver tas hänsyn till. Där efter utvecklas en teknisk specifikation för maskinen som beskriver dess funktioner, komponenter och prestanda. 

Nästa steg är att designa och utforma maskinen. Detta kan göras med hjälp av olika ritningsverktyg såsom AutoCAD eller SolidWorks eller med hjälp av 3D-modellering. Den formen av verktyg gör det möjligt att skapa en virtuell representation av maskinen och ge en indikation för hur den kommer att se ut och fungera efter att den producerats.  

Efter att maskinens utformning är klar, börjar tillverkningen. Detta innebär att man tillverkar och monterar ihop maskinens olika komponenter. Det kan vara en komplex process som kräver hög precision och kvalitet. Beroende på maskinens komplexitet och storlek kan tillverkningen ta olika lång tid men vår personal har en gedigen erfarenhet och kompetens som de kan ta nytta av i denna sorts arbete.  

Efter att maskinen är färdigtillverkad genomförs det testet och kvalitetskontroll för att säkerställa att den uppfyller alla specifikationer och krav. Vilket kan innebära att man testar maskinens funktioner och prestanda, eller att man utför en noggrann inspektion av komponenterna för att säkerställa att de är tillverkade korrekt. 

När maskinen har passerat alla tester och kvalitetskontroller, levereras den till kunden. Det innebära att man transporterar maskinen till kundens lokaler eller att man installerar den på plats. Vilken metod som används anpassas efter er som kund och förutsättningar för den specifika specialmaskinen. Efter installationen är klar och kan kunden börja använda maskinen och driftsätta den i deras produktionslinje.  

En viktig del av tillverkningen av specialmaskiner är också säkerheten. Maskinerna ska vara utformade och tillverkade i enlighet med gällande säkerhetsnormer och föreskrifter. Detta kan innebära att man till exempel installerar skyddande kapslingar eller säkerhetsreläer, eller att man utför riskanalyser för att identifiera och minimera eventuella faror. 

Efter att specialmaskinen är driftsatt  

Efter att maskinen har installerats hos kunden är det viktigt att maskinen får de underhåll och service som krävs för att kunna fungera optimalt. Detta kan innebära att man utför regelbundna underhållsbesök, eller att man tillhandahåller reservdelar och teknisk support.  

Detta kommer att påverka hållbarheten som är en viktig parameter. Specialmaskiner är ofta kostsamma investeringar och det är därför viktigt att de är tillverkade med hög kvalitet och hållbarhet i åtanke. Detta kan innebära att man använder högkvalitativa material och komponenter, eller att man utför regelbundna underhållsbesök för att säkerställa att maskinen fortsätter att fungera optimalt under en lång tid. 

Vi ger våra kunder det lilla extra  

Det finns många faktorer som spelar in vid tillverkning av specialmaskiner, men genom att fokusera på kundens specifika krav och behov, utföra en noggrann planering och utformning, och samtidigt se till att säkerheten och hållbarheten är i fokus, kan man skapa en kvalitativ och användbar specialmaskin som hjälper kunden att förbättra sin verksamhet. 

Genom ett kreativt partnerskap och långsiktiga relationer tillsammans med våra kunder erbjuder vi en av de mest flexibla och kundanpassade specialmaskinerna. I vår ambition att stödja våra kunder och vara den rätta leverantören av specialmaskiner stöttar vi våra kunder ” från idé till färdig produkt”, och erbjuder kunskap så väl som hjälp inom konstruktion, design och svetsteknik.