Med vår produktionsanläggning och organisation kan vi erbjuda en betydande kapacitet för både tillverkning och montage av olika typer av system. Vi har montageytor på 1500 m2 och kan bygga upp stora kompletta system som är över 40 m långa för intrimning och testkörning.

Till varje systemuppdrag tillsätts en projektledare som leder och koordinerar resurser i uppdraget och som blir er kontaktperson. Vi erbjuder förutom tillverkning av komponenter, även möjligheten att koordinera och genomföra inköp av ingående standardkomponenter och kompletterande tjänster.

Efter utfört montage bistår vi med provkörning och intrimning av system i vår anläggning om så önskas. Ni själva eller era samarbetspartners inom t.ex. elteknik och robotteknik kan vid behov delta i montaget av systemet i vår anläggning. När ni bjuder in era kunder till vår anläggning för testning och slutkontroll av system finns konferensrum för enskilda möten tillgängliga. Det är en service som många uppskattar.