Efter studier i industriell ekonomi på Chalmers och många år som managementkonsult på Volvo tog jag över Steens Mekaniska 2004, med visionen att skapa framtidens produktionspartner till systembyggare av maskin- och produktionssystem.

Betydande investeringar har gjorts för att skapa en modern produktionsanläggning och maskinpark anpassad för vårt tjänsteutbud. Vi har förändrat företagets kompetens- och organisationsstruktur för att få en mer flexibel, projekt- och kundorienterad organisation. Företagets affärsprofil har tydligare inriktats mot systemleveranser.

Med en strävan att kontinuerligt förbättra våra processer, effektivitet, kvalité, service och miljöpåverkan, vill vi ständigt förbättra våra kunders värdering och totala upplevelse av oss. På så vis vill vi säkerställa att vi är våra kunders naturliga förstahandsval.

Att välja Steens ska vara ett enkelt val!

Magnus Andersson, VD