För oss på Steens Mekaniska innebär vårt kvalitets- och miljöarbete en ständig strävan att alltid bli bättre på det vi gör.

Att vara lyhörda för våra kunders krav och förväntningar, att kontinuerligt förbättra våra processer, effektivitet, kvalité och service är grunden i vårt kvalitetstänkande. Genom att minimera miljöpåverkan och vår resursförbrukning samt källsortera och återvinna vårt avfall värnar vi om vår miljö.

För att leda och styra vår verksamhet grundar vi vårt arbetssätt på TQM filosofin (Total Quality Management). Som stöd i vårt kvalitets- och miljöarbete har vi ett modernt och processorienterat verksamhetssystem certifierat enligt standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Fråga oss gärna om vår kvalité- och miljöpolicy!

För att ständigt förbättra våra kunders värdering och totala upplevelse av oss är alla våra medarbetare engagerade i vår strävan till kontinuerlig förbättring. På så vis vill vi säkerställa att vi är våra kunders naturliga förstahandsval.