Steens Mekaniska har nu färdigställt ytterligare en del i det stora investeringsprogrammet genom att den nya svetsverkstaden är klar och fullt verksam.

Vi har sedan ett par veckor tillbaka flyttat in i vår nya svetshall på 700 m2 som har 11 svetsarbetsplatser. I golvet finns ett 22 m långt integrerat fixtursystem som medför att flera svetsbord enkelt kan sammankopplas till större fixtursystem.

Samtliga arbetsplatser är utrustade med svängkranar och det finns även två taktraverser med en total lyftkapacitet på 10 ton. För att minska ledtid i svetsprocessen går även vissa arbetsstationer i skift.

Genom det moderna ventilationssystemet styrs nu varje rökarm separat för en optimal arbetsmiljö och energieffektivitet.