NY SVETSHALL

Steens Mekaniska har nu färdigställt ytterligare en del i det stora investeringsprogrammet genom att den nya svetsverkstaden är klar och fullt verksam.

Vi har sedan ett par veckor tillbaka flyttat in i vår nya svetshall på 700 m2 som har 11 svetsarbetsplatser. I golvet finns ett 22 m långt integrerat fixtursystem som medför att flera svetsbord enkelt kan sammankopplas till större fixtursystem.

Samtliga arbetsplatser är utrustade med svängkranar och det finns även två taktraverser med en total lyftkapacitet på 10 ton. För att minska ledtid i svetsprocessen går även vissa arbetsstationer i skift.

Genom det moderna ventilationssystemet styrs nu varje rökarm separat för en optimal arbetsmiljö och energieffektivitet.

Läs mer

Investering i HÖGEFFEKTIV kapmaskin

Den nya helautomatiska kapmaskinen från tyska KASTO installerades under sommaren för att vara i full gång direkt efter semestern.
För att möta den ökande volymen var denna investering ett givet beslut. Den höga precisionen av geringskap är också en stor tillgång för oss.

– Det är roligt att det är full fart i produktionen och detta är bara första steget i de investeringar som är planerade, säger VD Magnus Andersson.

Läs mer