Automation på modernt vis

Med hjälp av vår kompetenta personal och moderna produktionsanläggning kan vi erbjuda kundanpassade produktionstjänster inom automation. Vår maskinpark har en gedigen kapacitet och tillsammans med en spetskompetens hos den som handhar maskinerna kan vi erbjuda produkter med en hög kvalitet och precision.

Vad innebär automation?

Automation innebär att maskiner och system automatiskt utför uppgifter som tidigare utförts manuellt av en människa. Vilket kan innebära allt från enkla mindre uppgifter som att sortera olika föremål till mer komplexa uppgifter så som att styra en hel produktionslinje. Automation blir därför ett viktigt verktyg för många företag och verksamheter eftersom det ökar effektiviteten, ofta minskar på kostnaderna samtidigt som de förbättrar kvaliteten i produktionen eller processen. Något som är många företags inriktade mål som de strävar efter från dag ett.a oss kvalificerade svetsuppdrag.

Exempel på konstruktioner för automation

Hur vet man system man ska ha?

Tillverkning av automationssystem är en komplex process som kräver en djup förståelse för den tekniska utrustningen och de processer som ska automatiseras. Det börjar med en detaljerad analys av produktionsprocessen för att identifiera vilka delar som kan och bör automatiseras. Därefter skapas en detaljerad design för det automationssystem som ska skapas, med tydliga krav och specifikationer för varje del av systemet.

Ett viktigt steg i tillverkningen av en automation är valet av rätt sorts teknik. Det finns nämligen många olika tekniker som kan användas, inklusive mekaniska, elektriska och elektroniska system. Det blir därför viktigt att välja den tekniken som är lämpliga för den specifika produktionsprocessen och som kan uppfylla kraven samt specifikationerna för systemet.

Tillverka automation

En viktig del av tillverkningen av automationssystem är programmering och konfiguration som behöver göras. Detta innebär att det automatiserade systemet ska programmeras så att det kan utföra de uppgifter som krävs. Detta kan ske med hjälp av olika programmeringsspråk och verktyg, beroende på vilken teknik som används. Därefter konfigurerar man systemet så att det kan kommunicera med andra system och utrustning i produktionsprocessen. 

Efter tillverkning och konfigurationen är det viktigt att testköra automationssystemet för att se till att det fungerar som det ska. Detta kan ske med hjälp av simuleringar i verkliga produktionsmiljöer. Detta är viktigt för att säkerställa att systemet kan hantera alla kraven och specifikationerna och att det fungerar som det ska.

Till slut installeras och implementeras automationssystemet i produktionsprocessens och detta är ett steg som behöver göras på ett säkert sätt av auktoriserad personal. När de automatiserade system är installerat och satt i drift är det bara för er att börja använda det. Men glöm inte att sätta upp en plan för underhåll och support av systemet. Regelbundet underhåll och regelbundna felsökningar minskar risken för skador på systemet. Det är även viktigt att personalen som ska använda och handha automationssystemet får rätt kunskap och utbildning.

Vad får man ut av ett automationssystem?

En av de stora faktorerna är den ökade flexibiliteten som ett automatiserat system ger. Genom att implementera ett sådant typ av system kan produktionsprocesser enkelt ändras eller anpassas för att möta förändringar i efterfrågan eller för att införa nya produkter. Det ger också en möjlighet att snabbt och enkelt öka eller minska produktionen utan att det påverkar kvaliteten på produkten. bearbetningsområden upp till 14 x 4 m, se vår hemsida under CNC.    

I det långa loppet kan automation även leda till minskade arbetsmiljörisker och en ökad arbetsmiljösäkerhet. Automationssystem kan ta över riskabla eller farliga uppgifter, samtidigt som det kan hjälpa till att minimera misstag som görs på grund av den mänskliga faktorn. En faktor som är viktig att ta hänsyn till i sitt val.  de produkter som vi tillverkar:

Sammantaget är automation en viktig del av en modern tillverkning och kan leda till en ökad effektivitet, minskade kostnader och ökad kvalitet. Tillverkning av automationssystem kräver en detaljerad analys och design, val av lämplig teknik, programmering och konfiguration, testning och installation. Med rätt automationssystem kan produktionsprocesser enkelt ändras eller anpassas, samtidigt som arbetsmiljörisker minskas. Faktorer som många verksamheter värderar högt och strävar efter.  

 Steens ger dig som kund det lilla extra

Genom ett kreativt partnerskap och långsiktiga relationer tillsammans med våra kunder erbjuder vi en av de mest flexibla och kundanpassade automation tjänster. I vår ambition att stödja våra kunder och vara den rätta leverantören av automation stöttar vi våra kunder ” från idé till färdig produkt” och erbjuder kunskap så väl som hjälp inom konstruktion, design och svetsteknik.